Skip to content

Algorithm development for design and analysis of experiments with mixtures

The algorithm for design and analysis of experiments with mixtures of lower complexity has been developed within Matlab environment. Algorithm has been successfully tested against commercial software packages.

Bruno Pešec
Bruno Pešec
1 min read
Algorithm development for design and analysis of experiments with mixtures

Bachelor’s thesis, supervised by Nedeljko Štefanić and Hrvoje Cajner.

The algorithm for design and analysis of experiments with mixtures of lower complexity has been developed within Matlab environment. Algorithm has been successfully tested against commercial software packages (e.g. Design Expert, JMP, Minitab).

Abstract:

Porastom potrebe za primjenom metodologije planiranja i analize pokusa porasla je i potreba za odgovarajućim programskim paketima. Kako bi se pokusi izvodili efikasno odgovarajući programski paketi neophodan su alat. Razvoj komercijalnih programskih paketa okrenut je zadovoljavanju potreba industrijskog sektora, koji rijetko zahtjeva nestandardne planove pokusa. Naspram toga, znanstveno istraživački rad zahtjeva veći stupanj slobode u pristupu oblikovanja samih modela i planova pokusa. U radu je razrađen algoritam za planiranje i analizu pokusa sa smjesama za probleme niže kompleksnosti. Pri oblikovanju algoritma posebna pozornost posvetila se robusnosti i po-općenju kako bi algoritam bio nadogradiv daljnjim intervencijama. Teorija je obrađena u prvom dijelu rada i uključuje modele pokusa sa smjesama, njihove matematičke zapise i odgovarajuće grafičke prikaze. Drugi dio rada sadrži usporedbu najznačajnijih programskih paketa koji se bave problemom pokusa sa smjesama. Sastavljen je popis kriterija i odabrana su dva primjera iz prakse kako bi se mogli usporediti rezultati. Treći dio rada razrađuje koncept i razvoj algoritma, te njegovu primjenu i usporedbu dobivenih vrijednosti s vrijednostima dobivenih pomoću komercijalnih programskih paketa.

Publication link: http://repozitorij.fsb.hr/1728/

Available in Croatian.

PublicationExperimentation

Bruno Pešec

I help business leaders innovate profitably at scale.

Comments


Related Posts

Members Public

On learning from success

The other side.

On learning from success
Members Public

The value factory

Five ways to supercharge your innovation process using lean practices.

The value factory: Five ways to supercharge your innovation process using lean practices
Members Public

Managing innovation at scale

For your reading pleasure.

Managing innovation at scale